Anasayfa İletişim Bilime yapılan katkılar Ortak Araştırma Çağrısı Özgeçmiş Yayın Listesi Kıyı Kumul Haritaları

Prof. Dr. Turhan USLU

YAYIN LİSTESİ
(List of publications)

 

MAKALELER (Articles)

 

 1. USLU, T. -1977- New floristic records from the South of Turkey (İçel Province) (Türkiye'nin güneyinden (İçel İli) yeni floristik kayıtlar) - Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. 21 C2:11-28. Ankara. (In English)
 1. USLU, T. -1977- A plant ecological and sociological research on the dune and maquis vegetation between Mersin and Silifke (Mersin-Silifke arasındaki kumul ve maki bitki örtüsü üzerine bitki ekolojisi ve sosyolojisi araştırması) - Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. 21 C2, suppl.1:60 pp. Ankara. (In English)

 

 1. USLU, T., GEHU, J.-M. & GIMINGHAM, C.H. -1982- Plant sociology of the strandline and young dunes of the coasts of N. and N.E. Scotland and Orkney (K. ve K.D. İskoçya ve Orkney kıyılarının kıyı şeridi ve genç kumullarının bitki sosyolojisi)  - Documents phytosociologiques, 4:477-494. Camerino. (In English)
 1. USLU, T. -1984- Species richness of ecomorphological characters for Turkish phrygana, maquis and mediterranean forest vegetation (Türk frigana, maki ve akdeniz orman vejetasyonu için ekomorfolojik karakterlerin tür zenginliği) - 4th Int. Conf. on Mediterranean Ecosystems, 13-17 August 1984:18 pp. Perth. (In English)

 

 1. GEHU, J.-M., COSTA, M. & USLU, T. -1988- Aperçu synecologique                                                        d'Euphorbia dendroides sur le littoral meridional de la Turquie (Synecological outline of Euphorbia dendroides on the Southern coast of Turkey) - Documents phytosociologiques,11:607-612. Camerino. (In French, English summary)
 1. TÜZÜNER, A., TINAY, E., TÜLEK, A., USLU, T., SERTESER, A. & KARAGÖZ, A. -1988- Köy Hizmetleri Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü herbarium çalışması (Köy Hizmetleri, Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü herbarium study ) - Toprak ve Gübre Araş. Ens. yay.:12+XXIV s. Ankara. (In Turkish)

 

 1. USLU, T. -1988- Termik santrallar ve çevre (Thermal power plants and environment) - Türkiye Mühendislik Haberleri Derg. 338:34-35.Ankara. (In Turkish)
 1. USLU, T. -1988- Yatağan termik santralı ve yarattığı çevre sorunları   (Yatağan thermal power plant and its environmental problems) - In : ÖZTÜRK, M. (organizer). Abstracts Int. Symp. on Plants and Pollutants in Developed and Developing Countries:131. İzmir. (In Turkish)

 

 1. USLU, T. -1988- Türkiye kıyı kumulları (Coastal dunes of Turkey) -  9. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 21-23 Eylül 1988:76. Sivas. (In Turkish)
 1. USLU, T. -1988- Vegetation nutrition and climate  data-tables. 3. Species   richness - In : WESTMAN, W.E. (co-ordinator). In : SPECHT, R.L.(ed.). Mediterranean-type ecosystems. Kluwer Academic publ.:81-91. London.

 

 1. GEHU, J.-M., ARNOLD-APOSTOLIDES, N. & USLU, T. -1989- Bibliographie phytogeographique et phytosociologique de l'ile de Chypre (Kıbrıs adasının bitki coğrafyası ve bitki sosyolojisi bibliyografyası) - Excerpta Botanica, B, 27(1):55-56. Stuttgart. (In French)
 1. GEHU, J.-M. & USLU, T. -1989- Données  sur  la  végétation    littorale de la Turquie  du Nord-Ouest (Data on the littoral vegetation of North-West Turkey) - Phytocoenologia, 17(4):449-505. Berlin/ Stuttgart. (In French, English summary)

 

 1. GEHU, J.-M., USLU, T. & COSTA, M. -1989- Apport à la connaissance phytosociologique du littoral sud de la Turquie méditerranéenne (Contribution to the phytosociological knowledge of the  southern shore of Mediterranean Turkey) – Vegetazione e qualità dell’ambientencostiero nell Mediterraneo, 24-29 Ottobre 1989:36. Cagliari. (In French, English summary)
 1. USLU, T. - 1989- Yatağan termik santralı ve yarattığı çevre sorunları (Yatağan thermal power plant and its environmental problems) - In : ÖZTÜRK, M.A. & TÜRKAN, İ. (eds.). Canlılar ve Çevre. Ege Üniv. Fen Fak., Botanik Anabilim Dalı yay.:47-68. İzmir. (In Turkish, English summary)

 

 1. USLU, T. -1989- Plant sociological bibliography:Turkey (Bitki sosyolojisi bibliyografyası:Türkiye) - Excerpta Botanica, B, 26(3):165-190. Stuttgart. (In English)
 1. USLU, T. -1989- Syntaxonomic units and flora of Turkish coastal dunes (Türkiye kıyı kumullarının sintaksonomik birimleri ve florası) - Abstracts the 2 nd Int. Colloquy of Mediterranean Coasts and Environmental Protection, 19-20 October 1989:51. İzmir. (In English)

 

 1. GEHU, J.-M., COSTA, M. & USLU, T. -1990- Analyse phytosociologique de la végétation littorale des cotes de la partie Turque de l'ile de Chypre dans un souci conservatoire (Phytosociological analysis of littoral vegetation on the coasts of the Turkish part of Cyprus mediterranean sea with concern for preservation) - Documents Phytosociologiques, 12:203-234. Camerino. (In French, English summary)
 1. USLU, T. -1990- Yatağan termik santralı ve yarattığı çevre sorunları ile ilgili yayınlar (Publications on the Yatağan thermal power plant and the environmental problems it creates) - Çevre ve Ormancılık Derg., 6 (1): 29-33. Ankara. (In Turkish)

 

 1. USLU, T. -1990- Türkiye'deki çevre sorunları ile ilgili kuruluşlar (2) [Organizations related to environmental problems in Turkey (2)] -  Çevre ve Ormancılık Derg., 6 (3):36-40. Ankara. (In Turkish)
 1. USLU, T. –1990– Yatağan termik santralı çevresinin ağaçlandırılması (Reforestation around Yatağan thermal power plant) - Mühendis ve Makina Derg., 366:21-27. Ankara. (In Turkish)

 

 1. USLU, T. -1990- Yatağan termik santralı ve bazı öneriler (Yatağan thermal power plant and some suggestions) - Orman Mühendisliği Derg., 6:41-42. Ankara. (In Turkish)
 1. USLU, T. & ÇINAR, A. -1990- Türkiye'deki çevre sorunları ile ilgili kuruluşlar (Organisations dealing with the environmental problems in Turkey) - Çevre ve Ormancılık Derg., 6(2):36-48. Ankara. (In Turkish)

 

 1. USLU, T. & GEHU, J.-M. -1990- Kuzeybatı Anadolu kıyılarında korunması gereken alanlar (Areas that need to be protected on the northwestern Anatolian coast) - Çevre ve Ormancılık Derg., 6 (2):11-16. Ankara. (In Turkish)
 1. USLU, T. & GEHU, J.-M. -1990- Syntaxonomic units and flora of Turkish coastal dunes (Türkiye kıyı kumullarının sintaksonomik birimleri ve florası) - Proceedings of the 2 nd Int. Colloquy on  the Mediterranean Coasts and the Protection of the Environment, 19-20 October 1989: İzmir, Turkey. Council of Europe:42. Strasbourg  (In English)

 

 1. USLU, T. -1991- Türkiye'deki kömüre dayalı termik santrallar, çevreyi olumsuz etkileyen faktörleri ve yarattığı çevre sorunları (Coal-based thermal power plants in Turkey, the factors that negatively affect the environment and the environmental problems that they create) - Alternatif Enerji Kaynakları Toplantı Tebliğleri. S.O.S. Akdeniz Yayıncılık yay.:10-44. İzmir. (In Turkish)
 1. USLU, T. -1991- Türkiye kıyı kumulları (Coastal dunes of Turkey) -  9. Ulusal Biyoloji Kongresi, Genel ve Sistematik Botanik Seksiyonları, 21-23 Eylül 1988 . Cilt 3:175-183. Sivas. (In Turkish, English summary)

 

 1. USLU, T. -1991- Türkiye'deki kömüre dayalı termik santrallar, çevreyi olumsuz etkileyen faktörleri ve yarattığı çevre sorunları I (Coal-based thermal power plants in Turkey, the factors that negatively affect the environment and the environmental problems that they create I) - Mühendis ve Makina Derg., 377:13-19. Ankara. (In Turkish, English summary)
 1. USLU, T. -1991- Türkiye'deki kömüre dayalı termik santrallar, çevreyi olumsuz etkileyen faktörleri ve yarattığı çevre sorunları II (Coal-based thermal power plants in Turkey, the factors that negatively affect the environment and the environmental problems that they create II) - Mühendis ve Makina Derg., 378:22-28. Ankara. (In Turkish, English summary)

 

 1. USLU, T. & GEHU, J.-M.  -1991- Yeniköy (Bursa) kıyı kumulu bitki örtüsü [Yeniköy (Bursa) coastal dune vegetation] - Orman Mühendisliği Derg., 11:27-31. Ankara. (In Turkish)
 1. USLU, T. & SALMAN, A. -1991- EUCC Sand dune inventory: Turkey (EUCC Kumul envanteri: Türkiye) - In : DOODY, J.P. (ed.). Sand dune inventory of Europe - Joint Nature Conservation Committee & The European Union for Coastal Conservation publ.:74-77. Peterborough. (In English)

 

 1. GEHU, J.-M., USLU, T. & COSTA, M.  -1992- Apport à la connaissance phytosociologique du littoral sud de la Turquie méditerranéenne (Contribution to the phytosociological knowledge of the southern shore of Mediterranean Turkey) - Colloques phytosociologiques,19:591-622. Stuttgart. (In French, English summary)
 1. USLU, T. -1992- Basında Yatağan ve Soma termik santralları (Yatağan and Soma thermal power plants in the press) - S.O.S. Akdeniz Yayıncılık yay.:24 s. İzmir.  (In Turkish)

 

 1. LOVRIC, A.-Z. & USLU, T. -1993- Dry coastal ecosystems of Turkey (Türkiye'nin kurak kıyı ekosistemleri) - In : MAAREL, E. van der (ed.). Ecosystems of the world. Vol.2A.  Dry coastal ecosystems - Polar Regions and Europe - Elsevier Scientific publ.:443-461. Amsterdam. (In English)
 1. USLU, T. -1993- Göksu deltası'nda kıyı kumul yönetimi. (Coastal dune management in Göksu delta) - DHKD Uluslararası Göksu Deltası Çevresel Kalkınma Semineri Bildiri Metinleri, 6-9 Ekim 1992:139-153. Silifke (In Turkish)

 

 1. USLU, T. -1993- Coastal dune afforestation policy in Turkey : environmental aspects (Türkiye'de kıyı kumul ağaçlandırma politikası : çevresel bakış açıları) - 4th EUCC  International Congress on Coastal Management and Habitat Conservation, 26-30 April 1993: B-17. Marathon. (In English)
 1. USLU, T. -1993- Türkiye'de kıyı kumul ağaçlandırma politikası : çevre açısından durum (Coastal dune afforestation policy in Turkey : environmental aspects) - 14. Türkiye Jeomorfoloji Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Bildiri özetleri, 3-7 Mayıs 1993:9. Ankara (In Turkish and in English)

 

 1. USLU, T. & BAL, Y. -1993- Coastal dune management of Seyhan delta (Seyhan deltasının kıyı kumul yönetimi) - In : ÖZHAN, E. (ed.). Proceeding of the First International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, MEDCOAST 93, 2-5 November 1993 : Vol. 1:199-216. Antalya. (In English)
 1. USLU, T. & GEHU, J.-M. -1993- Yeniköy (Bursa) kıyı kumulu bitki örtüsü [Yeniköy (Bursa) coastal dune vegetation] - 3. Bandırma Kuşcenneti ve Sulak Alanlar Sempozyumu, 5-7 Haziran 1988:141-150. Bandırma. (In Turkish, English Summary)

 

 1. USLU, T. & BAL, Y. -1994- Kavak (Çanakkale)da kıyı kumulu yönetimi [Coastal dune management in Kavak (Çanakkale)] - 12. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiri ve Poster Özetleri , Botanik Seksiyonu, 6-8 Temmuz 1994:38. Edirne. (In Turkish)
 1. SERTESER, A. & USLU, T. -1995- Seyhan deltası (Adana) kıyı kumullarında bitki örtüsü ile toprak ilişkisi [The relationship of vegetation and soil in the coastal dunes of the Seyhan delta (Adana)] - İlhan Akalan Toprak ve Çevre Sempozyumu,27-29 Eylül 1995.  II:256-265. Ankara. (In Turkish, English Summary)

 

 1. USLU, T. -1995- Termik santrallarımız : Yatağan, Yeniköy ve Gökova (Our thermal power plants:Yatağan, Yeniköy and Gökova) - Kelaynak'tan Haberler Derg. 57:4-5. İstanbul. (In Turkish)
 1. USLU, T. -1995- Belek (Antalya) kıyı kumulu bitki örtüsü [Belek (Antalya) kıyı kumulu bitki örtüsü]– In : DEMİRAYAK, F. (Koordinatör). Belek (Antalya) yönetim planı. DHKD Projesi:43 s. İstanbul. (In Turkish)

 

 1. USLU, T. -1995- Coastal dune afforestation policy in Turkey: environmental aspects (Türkiye'de kıyı kumul ağaçlandırma politikası: çevresel bakış açıları) – In: A.H.P.M. Salman & M. Bonazountas e.a. (eds.) 1995/96. Coastal Management and Habitat Conservation. Proceedings of the 4th EUCC Conference in Marathon, Greece. 2 Volumes, 1050 pp.:113-118. Leiden (In English)
 1. USLU, T. & BAL, Y. -1995- Coastal dune management in Kumluca (Antalya) [Kumluca (Antalya) kıyı kumul yönetimi] - Programme and Abstracts of the 4th Plant Life of South West Asia Symposium, 21-28 May 1995:72. İzmir. (In English)

 

 1. USLU, T. & BAL, Y. -1995- Anamur (İçel) da kıyı kumulu yönetimi [Coastal dune management in Anamur (İçel)] - 2. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi Bildiri ve Poster Özetleri, 11-13 Eylül 1995:19. Ankara. (In Turkish)
 1. BAL, Y. & USLU, T. -1996- Beach erosion in the Eastern Mediterranean (Doğu Akdeniz'de plaj erozyonu) - Programme, Abstracts and Excursions of the Int. Conference on Land Degradation, 10-14n June 1996:39. Adana.

 

 1. USLU, T. -1996- Kızılırmak deltası kıyı kumulları bitki örtüsü (Kızılırmak delta coastal dunes vegetation) - Çevre Koruma ve Araştırma Vakfı Raporu:7 s. Ankara. (In Turkish)
 1. USLU, T. & BAL, Y. -1996- Kavak (Çanakkale)da kıyı kumulu yönetimi [Coastal dune management in Kavak (Çanakkale)] - 12. Ulusal Biyoloji Kongresi Cilt 1 Botanik Seksiyonu, 6-8 Temmuz 1994:185-192. Edirne. (In Turkish, English Summary)

 

 1. USLU, T. & BAL, Y. -1996- Ceyhan deltası (Adana) nda kıyı kumulu yönetimi [Coastal dune management of Ceyhan delta (Adana)] - 3. Coğrafya Sempozyumu Bildiri Özetleri, 15-19 Nisan 1996:71.  Ankara. (In Turkish)
 1. USLU, T. & BAL, Y. -1996- Kale (Antalya) de kıyı kumulu yönetimi [Coastal dune management in Kale (Antalya)] - 13. Ulusal Biyoloji Kongresi, Çevre Biyolojisi Seksiyonu Bildiri ve Poster Özetleri, 17-20 Eylül 1996 :6. İstanbul. (In Turkish)

 

 1. BAL, Y. & USLU, T. -1997- The beach erosion in the Eastern Mediterranean of Turkey (Türkiye Doğu Akdeniz'inde plaj erozyonu) - Workshop on insular coastal area risk management in the Mediteranean, 15-17 October 1997:93-109. Malta. (In English)
 1. BAL, Y. & USLU, T. -1997- The beach erosion in the Western Mediterranean of Turkey (Türkiye Batı Akdeniz'inde plaj erozyonu) - Workshop on insular coastal area risk management in the Mediteranean, 15-17 October 1997:110-130. Malta.

 

 1. USLU, T. -1997- Türkiye'de kıyı kumul ağaçlandırma politikası : Çevre açısından durum (Coastal dune afforestation policy in Turkey : environmental aspect) - Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Gn. Md., Erozyon Kontrolu, Mera Islahı ve Havza Amenajmanı Teknikleri Toplantısı, 23-27 Haziran 1997:53-65. Isparta.
 1. USLU, T. & BAL, Y. -1997- Kale (Antalya) de kıyı kumulu yönetimi [Coastal dune management in Kale (Antalya)] - 13. Ulusal Biyoloji Kongresi. Cilt 3.  Çevre Biyolojisi Seksiyonu Bildiri ve Poster Metinleri : 42-52. İstanbul. (In Turkish)

 

 1. USLU, T. & BAL, Y. -1997- Coastal dune management in Kumluca (Antalya) [Kumluca (Antalya) kıyı kumul yönetimi] – 4th Plant Life in Southwest and Central Asia. Ege Univ. Press:642-659.  İzmir. (In English)
 1. BAL, Y. & USLU, T. - 1997- Batı Akdeniz'de kıyı erozyonu (Beach erosion in the Western Mediterranean) - Türkiye Sorunlarına Çözüm Konferansı - I:253-263. Ankara. (In Turkish)

 

 1. USLU,T. -1998- KKTC'de uluslararası değerde zengin biyolojik değerlerin bulunduðu kıyı alanları (Coastal areas where there are rich biological values of international value in the TRNC) - Kıbrıs Türk Kalkınma Dosyası, Türk Demokrasi Vakfı yay.:278-279. Ankara. (In Turkish)
 1. USLU, T. -1998- Dilek yarımadası (Aydın) bitki örtüsü [Vegetation of the Dilek peninsula (Aydın)] - 14. Ulusal Biyoloji Kongresi  Bildiri ve Poster Özetleri:12. Samsun. (In Turkish)

 

 1. USLU, T. -1998- Dilek Yarımadası (Aydın) bitki türleri [Plant species of Dilek peninsula (Aydın)] - Kasnak Meşesi ve Türkiye Florası Simpozyumu  Bildiri Özetleri:3-4. İstanbul. (In Turkish)
 1. USLU, T. -1998- Belek (Antalya) kıyı kumulu  [Belek (Antalya) coastal dune] - Türkiye Kıyıları 98 Konferansı:195-205. Ankara. (In Turkish) (In Turkish)

 

 1. Uslu, T., Gehu, J.-M. & Costa, M. –1998- Kuzey Kıbrıs Kıyı Bitki Örtüsünün Koruma Amacıyla Bitki Sosyolojisi Yönünden Araştırılması (Research of the Coastal Vegetation of Northern Cyprus from the Point of View of Plant Sociology for the Purpose of Conservation) - İkinci Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı, Cilt IV (Halk Bilim - Çeşitli Konular), DAÜ.
 • GEHU J.-M., COSTA, M. & USLU, T. -2000- Kuzey Kıbrıs kıyı bitki örtüsünün koruma amacıyla bitki sosyolojisi yönünden araştırılması      (Research of the Coastal Vegetation of Northern Cyprus from the Point of View of Plant Sociology for the Purpose of Conservation) - 2. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, 4:365-373.Gazimağusa. (In Turkish)

 

 • USLU, T. -2000- Dilek Yarımadası (Aydın) bitki türleri [Flora of the Dilek peninsula (Aydın)] - Kasnak Meşesi ve Türkiye Florası Simpozyumu,21-23Eylül 1998:114-129. İstanbul. (In Turkish)
 1. USLU, T., GEHU, J.-M. & BAL, Y. -2003- Mecidiye kıyı bitki örtüsü (Coastal vegetation of Mecidiye) - Keşan Sempozyumu, 15-16 Mayıs 2003:41, 95. Keşan. (In Turkish)

 

 1. USLU, T. -2003– Kıyı kumullarının önemi (The importance of coastal dunes) – TÜRÇEK Sıcak Haberler, Sayı 17:7. İstanbul. (In Turkish)
 1. USLU, T. –2004- Biyoçeşitlilik ve biyogüvenlik (Biodiversity and biosecurity) – Genetiği Değiştirilmiş Organizmalara Hayır Platformu Paneli, 3 Temmuz 2004:6 s. Ankara. (In Turkish)

 

 1. ÖZTUNALI, İ., ÖZUĞURLU, E., CAN, S., USLU, T., KARADUMAN, H. & DEMİRTAŞ, A. -2005- Ormancılık (Forestry) – In : 1. Ulusal Tarım Ormancılık Gıda Çevre Kurultayı Çalışma Grupları Taslak Raporları, 26 Mart 2005 - Türkiye Tarım Ormancılık Gıda ve Çevre Platformu yay.:75-92. (In Turkish)
 1. USLU, T. -2005- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mutfak bitkileri (Culinary plants of the Turkish Republic of Northern Cyprus) – TOYGAR, K. & TOYGAR, Nimet BERKOK (eds.) “Türk Mutfak Kültürü üzerine araştırmalar” Cilt 12:205-222. Ankara. (In urkish)

 

 1. USLU, T., GEHU, J. – M. & BAL, Y.  –2006- Mecidiye (Keşan) kıyı bitki örtüsü [Mecidiye (Keşan) coastal vegetation] –Keşan Sempozyumu, 15-16 Mayıs 2003:370-382. Keşan Belediyesi yay.(In Turkish)
 1. USLU, T. –2006- Side-Sorgun kıyı kumulu ve önemi (Side-Sorgun coastal dune and its importance) – Orman ve Av Dergisi, Cilt 83, Sayı 5:16-23. Ankara. (In Turkish)

 

 1. USLU, T. -2006– Kıyı kumullarının önemi (The importance of coastal dunes) - 1. Ulusal Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, WWF-Türkiye yay.:38-46.İstanbul. (In Turkish)
 1. USLU, T. -2007– Kuzey Kıbrıs tıbbi ve zehirli bitkileri (Medicinal and poisonous plants of Northern Cyprus) - Orman ve Av Dergisi, Cilt   84, Sayı 5:43-46. Ankara. (In Turkish)

 

 1. USLU, T. -2008- Sand dune inventory of Europe:Turkey (Avrupa kumul envanteri:Türkiye) – In : DOODY, J.P. (ed.). Sand dune inventory of Europe, 2nd Edition. National Coastal Consultants and EUCC-The Coastal Union, in association with the IGU Coastal Commission:105-111. Brampton. (In English)
 1. USLU, T. –2016- In the memory of Prof. Dr. Jean-Marie Géhu (Prof. Dr. Jean-Marie Géhu'nun anısına) - Documents Phytosociologiques, 8:132-139. (In English)

 

GAZETE MAKALELERİ (Newspapaer articles) https://www.haberanaliz.net/yazarlar/profdrturhan-uslu-65

 

 • USLU, T. -2008- Pananos kumulu resim yarışması (Pananos dune painting competition) – Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 19.05.2008 (In Turkish)
 • USLU, T. -2008- Pananos kıyısı imar planı ve yaşam ortamları (Pananos coastal development plan and ecosystems) - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 24.05.2008 (In Turkish)

 

 • USLU, T. -2008- Kıyı kumullarımızı nasıl kullanıyoruz? (How do we use our Coastal dunes?) - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 10.06.2008 (In Turkish)

 

 • USLU, T. -2008- Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer (Value to the imaginery World that is the past) - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 07.07.2008 (In Turkish)

 

 

 • USLU, T. -2008- Kumullar ve önemli bitki alanları kitabı (The book of dunes and important plant areas) - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 19.05.2008 (In Turkish)

 

 • USLU, T. -2008- Kumullar ve önemli doğa alanları kitabı (The book of dunes and important nature areas) - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 19.05.2008 (In Turkish)
 • USLU, T. -2008 - Kumullar ve mavi bayraklı plajlar (Coastal dunes and blue flag beaches) - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 19.05.2008 (In Turkish)

 

 • USLU, T. -2008- Kumullar ve il çevre durum raporları (Coastal dunes and provincial environmental status reports) - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 19.05.2008 (In Turkish)

 

 • USLU, T. -2008- Kumullar ve otomobil yarışları (Coastal dunes and off road racings) - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 19.05.2008 (In Turkish)

 

 • USLU, T. -2008- Kıyı kumullarını ağaçlandırmak (Afforestation of coastal dunes ) - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 19.05.2008 (In Turkish)
 • USLU, T. -2009- Kumullarımız ve çevre bakanlığı (Our coastal dunes and the ministry of environment) - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 19.05.2008 (In Turkish)

 

 • USLU, T. -2009- Anamur kumulu ve kum zambakları (Anamur coastal dune and sea daffodils) - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 19.05.2008 (In Turkish)
 • USLU, T. -2009- Burnaz kumulu ve termik santral (Burnaz coastal dune and thermal power plant) - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 19.05.2008 (In Turkish)

 

 • USLU, T. -2009- Kumul araştırmalarından anılar (Memories from coastal dune resarches) - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 20.02.2009 (In Turkish)

 

 • USLU, T. -2009- Karasu kumulu ve termik santral (Karasu coastal dune and thermal power plant) - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 19.05.2008 (In Turkish)
 • USLU, T. -2009- Pananos kumulunda araç performans testi (Vehicle performance test on Pananos coastal dune) - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 19.05.2008 (In Turkish)

 

 • USLU, T. -2009- Kıyı kumullarımızın çağrıştırdığı sorular (Questions raised by our coastal dunes) - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 19.05.2008 (In Turkish)
 • USLU, T. -2009- Kıyı kumullarına üniversite yapmak (Build university on the coastal dunes) - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 19.05.2008 (In Turkish)

 

 • USLU, T. -2009- Kumullara yapılan saldırılar ve susan yetkililer (Attacks on the coastal dunes and silent authorities) - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 19.05.2008 (In Turkish)

 

 • USLU, T. -2009- Side-Sorgun kumulları acaba kurtuldu mu? (I wonder if the Side-Sorgun coastal dune survived) - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 19.05.2008 (In Turkish)

 

 • USLU, T. -2009- Kasatura kumulu ve korunması (Kasatura coastal dune and its protection) - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 19.05.2008 (In Turkish)
 • USLU, T. -2009- Bursa Kocaçay deltası kıyı kumulu (Kocaçay delta coastal dune in Bursa) - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 19.05.2008 (In Turkish)

 

 

 • USLU, T. -2010- Yumurtalık lagünü koruma statüsü konusunda cevabım (My answer on the conservation status of the Yumurtalık lagoon) - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 19.05.2008 (In Turkish)
 • USLU, T. -2010- “Zor Yollar” yapımcıları “kumullar yol” diyor (“Zor yollar” producers say that “coastal dunes are road” ) - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 19.05.2008 (In Turkish)

 

 • USLU, T. -2010- Kale kıyı kumulu da yok ediliyor (Kale coastal dune is also being destroyed) - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 19.05.2008 (In Turkish)

 

 • USLU, T. -2010- Yok edilen bir değer: Çoruk kıyı kumulu (A destroyed value: Çoruk coastal dune) - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 19.05.2008 (In Turkish)

 

 • USLU, T. -2010- Tehdit altında önemli bir kumul: Mecidiye (An important dune under threat: Mecidiye) - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 19.05.2008 (In Turkish)
 • USLU, T. -2010- Türkiye kıyı kumullarına ait bazı ilkler (Some of the firsts belonging to the coastal dunes of Turkey) - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 19.05.2008 (In Turkish)

 

 • USLU, T. -2010- Korunması gereken bir kıyı kumulu: Çamoba (A coastal dune that needs to be protected: Çamoba) - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 19.05.2008 (In Turkish)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • USLU, T. -2011- Kıyı kumullarının korunmasında bir tehlike (A danger to the protection of coastal dunes) - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 19.05.2008 (In Turkish)

 

 • USLU, T. -2011 - Türkiye kıyı kumullarının oluşum süreçleri (Formation processes of Turkish coastal dunes) - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 19.05.2008 (In Turkish)
 • USLU, T. - 2011- Kıyı kumulları ve toprak haritacılığı (Coastal dunes and soil cartography) - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 19.05.2008 (In Turkish)

 

 

 

 • USLU, T. -2012- Kıyı kumullarına yapılan müdahaleler (Interventions on coastal dunes) - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 19.05.2008 (In Turkish)
 • USLU, T. -2012- Türkiye kıyı kumullarında yapılan araştırmalar (Studies on Turkish coastal dunes) - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 19.05.2008 (In Turkish)

 

 

 • USLU, T. -2012- Dalaman yat limanı çevre raporu (Dalaman marina environmental report) - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 19.05.2008 (In Turkish)

 

 • USLU, T. -2012- Orman Bakanlığı’nın biyoçeşitlilik sempozyumu (Biodiversity symposium of the Ministry of Forestry) - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 19.05.2008 (In Turkish)

 

 

 

 • USLU, T. -2012- Kıyı kumullarına havaalanı yapmak (Build airports on coastal dunes) - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 19.05.2008 (In Turkish)
 • USLU, T. -2013- Kıyı kumullarına termik santral yapmak (Build a thermal power plant on coastal dunes) - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 19.05.2008 (In Turkish)

 

 • USLU, T. -2013- Kıyı kumulları ve suni plajlar (Coastal dunes and artificial beaches) - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 19.05.2008 (In Turkish)

 

 • USLU, T. -2013- Kıyı kumulları ve deniz kaplumbağaları (Coastal dunes and sea turtles) - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 19.05.2008 (In Turkish)

 

 

 • USLU, T. -2013- Kıyı kumulları kum ocakları mı? (Are coastal dunes sand quarries?) - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 19.05.2008 (In Turkish)
 • USLU, T. -2013- Kıyı kumul fotoğrafları arşivi oluşturmak (Creating an archive of coastal dune photos) - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 19.05.2008 (In Turkish)

 

 

 • USLU, T. -2013- Türkiye kıyı alanları sorunları (Problems of coastal areas of Turkey) - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 19.05.2008 (In Turkish)

 

 

 

 

 • USLU, T. -2013- Kumullar konusundaki yetkiler bakanlıklardan alınmalı (Authorization on dunes should be taken from the ministries) - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 19.05.2008 (In Turkish)
 • USLU, T. -2014- Beleş arazi mi lazım, size bir kumul verelim (Do you need free land, let's give you a dune) - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 19.05.2008 (In Turkish)

 

 

 

28.04.2014 (In Turkish)

(In Turkish)

 

 

15.08.2014 (In Turkish)

 

 1. USLU, T. -2014- Kumullar ve sulama projeleri (Dunes and irrigation projects) - Haberanaliz İnternet Gazetesi, http://www.haberanaliz.net/article_detail.php?article_id=2333 ,

26.09.2014 (In Turkish)

 1. USLU, T. -2014- Kumullar ve tabiat parkları (dunes and nature parks) - Haberanaliz İnternet Gazetesi, http://www.haberanaliz.net/article_detail.php?article_id=2418 ,

20.10.2014 (In Turkish)

 1. USLU, T. -2014- Kumullar ve Haberanaliz gazetesi (Dunes and Haberanaliz newspaper) - Haberanaliz İnternet Gazetesi, http://www.haberanaliz.net/article_detail.php?article_id=2473

10.11.2014 (In Turkish)

 1. USLU, T. -2014- Antalya’nın doğal değerlerinden Demre kıyı kumulu (Demre coastal dune, one of the natural values of Antalya) - Haberanaliz İnternet Gazetesi, http://www.haberanaliz.net/article_detail.php?article_id=2545 ,

07.12.2014 (In Turkish)

 

 1. USLU, T. -2015- Samandağ kıyı kumulu (Samandağ coastal dune) - Haberanaliz İnternet Gazetesi, http://www.haberanaliz.net/article_detail.php?article_id=2763 ,

28.02.2015 (In Turkish)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. USLU, T. – 2022 - Türkiye ve KKTC plaj ekosistemleri bitki toplulukları (Turkey and TRNC beach ecosystems syntaxa) - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/makale/turkiye-ve-kktc-plaj-ekosistemleribitki-topluluklari-2550  14.03.2022 (In Turkish)

 

 1. USLU, T. - 2022 - Türkiye ve KKTC kıyı kumul ekosistemleri bitki toplulukları (Turkey and TRNC coastal dune ecosystems syntaxa) - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/makale/turkiye-ve-kktc-kiyi-kumul-ekosistemleri-bitki-topluluklari-2571  01.04.2022 (In Turkish)
 1. USLU, T. – 2022 – Türkiye ve KKTC kıyı tuzcul ekosistemleri bitki toplulukları (Turkey and TRNC coastal salt marsh ecosystems syntaxa) - https://www.haberanaliz.net/makale/turkiye-ve-kktc-kiyi-tuzcul-ekosistemleri-bitki-topluluklari-2604  04.05.2022 (In Turkish)

 

 1. USLU, T. -2022 – Türkiye ve KKTC kıyı acısu ekosistemleri bitki toplulukları ((Turkey and TRNC coastal brackish ecosystems syntaxa) - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/makale/turkiye-ve-kktckiyi-acisu-ekosistemleri-bitki-topluluklari-2646   04.06.2022 (In Turkish)
 1. USLU, T. – 2022 – Türkiye ve KKTC kıyı kayalık ve frigana ekosistemleri bitki toplulukları (Turkey and TRNC coastal cliff and frigana ecosystems syntaxa) – Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/makale/turkiye-ve-kktc-kiyi-kayalik-ve-frigana-ekosistemleri-bitki-topluluklari-2669  27.06 2022 (In Turkish)

 

 1. USLU, T. – 2022 – Türkiye ve KKTC kıyı maki ekosistemleri bitki toplulukları (Turkey and TRNC coastal maquis ecosystems syntaxa) - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/makale/turkiye-ve-kktc-kiyi-maki-ekosistemleri-bitki-topluluklari-2709 13.07.2022 (In Turkish)
 1. USLU, T. – 2022 – Türkiye ve KKTC kıyı ekosistemleri syntaksonları (Turkey and TRNC coastal ecosystems syntaxa) – Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/makale/turkiye-ve-kktc-kiyi-ekosistemleri-syntaksonlari-2736  02.08.2022 (In Turkish).

 

 1. USLU, T. – 2022 – Bitki sosyolojisi konusunda Türkiye’de yapılması gerekenler (What needs to be done in Turkey about plant sociology) – Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/makale/bitki-sosyolojisi-konusunda-turkiyede-yapilmasi-gerekenler-2762  02.08.2022 (In Turkish).
 1. USLU, T. – 2022 – Kıyı kumulları ve plajları oluşturan akarsularımız (Our rivers forming coastal dunes and beaches) - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/makale/kiyi-kumullari-ve-plajlari-olusturan-akarsularimiz-2783    21.09.2022  (In Turkish).

 

 1. USLU, T. – 2022 – Deltalardaki kıyı kumullarımız (Our coastal dunes in the deltas) - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/makale/deltalardaki-kiyi-kumullarimiz-2801  18.10.2022 (In Turkish).
 1. USLU, T. – 2022 – Açık havzalar ve kıyı kumullarımız ( Open basins and our coastal dunes Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/makale/acik-havzalar-ve-kiyi-kumullarimiz-2822   17.11.2022  (In Turkish).

 

 

KİTAPLAR  (Books)

 1. USLU, T. -1985- Aydın'ın batısında Küçük ve Büyük Menderes nehirleri arasında kalan bölge vejetasyonunun bitki ekolojisi ve sosyolojisi yönünden araştırılması (A plant ecological and sociological research on the vegetation of the area between Küçük and Büyük Menderes rivers at the west of Aydın) - Gazi Üniv. yay. 71, Fen-Ed. Fak. yay. 8:174 s. Ankara. (In Turkish, English summary)

 

 1. USLU, T. -1989- Geographical informations on Turkish coastal dunes (Türkiye kıyı kumulları hakkında coğrafi bilgiler) – European Union for Dune conservation and Coastal management publ.:60 pp. Leiden. (In English)

 

TEZLER (Theses)

 • USLU, T. -1974- Mersin ile Silifke arası kumul ve maki vejetasyonunun bitki ekolojisi ve sosyolojisi yönünden araştırılması (A plant ecological and sociological research on the dune and maquis vegetation between Mersin and Silifke) - Ankara Üniv., Fen Fak., Doktora Tezi:132 s. Ankara. (In Turkish, English summary)

 

 • USLU, T. – 1980 – Samsun ve Aydın dağları vejetasyonunun bitki ekolojisi ve sosyolojisi yönünden araştırılması (A plant ecological and sociological research on the vegetation of Samsun and Aydın mountains) - Ankara Üniv., Fen Fak., Doçentlik tezi:116 s. (Reddedilen tez)(In Turkish)
 1. USLU, T. -1981- Aydın'ın batısında Küçük ve Büyük Menderes nehirleri arasında kalan bölge vejetasyonunun bitki ekolojisi ve sosyolojisi yönünden araştırılması (A plant ecological and sociological research on the vegetation of the area between Küçük and Büyük Menderes rivers at the west of Aydın) - Ankara Üniv., Fen Fak., Doçentlik tezi:197 s. Ankara. (In Turkish, English summary)

 

PROJELER (Projects)

 

 1. USLU, T. -1978- Samsun ve Aydın dağları vejetasyonunun bitki ekolojisi ve sosyolojisi yönünden araştırılması (A plant ecological and sociological research on the vegetation of Samsun and Aydın mountains) - TÜBİTAK, TBAG-209 nolu proje:113 s. Ankara. (In Turkish)
 1. KUZUCUOĞLU, C., OZANER, F.S. & USLU, T. -1994- La protection de sites de reproduction des tortues marines en Méditerranée. L‘érosion des plages sur la côte méditerranéenne de la Turquie (The protection of reproduction sites of marine turtles in the mediterranean. The erosion of beaches on the mediteranean coast of Turkey)- CNRS Laboratoire de Geographie Physique URA 141:236 pp. Paris. (In French)

 

 1. USLU, T. & BAL, Y. -1995- Ceyhan nehri deltası kıyı kumulları jeomorfolojisi ve bitki örtüsü (Geomorphology and vegetation of coastal dunes of Ceyhan delta) - TÜBİTAK, DEBAG-106 nolu proje:121 s. Ankara. (In Turkish, English summary)
 • USLU, T. - 1995 - Dilek Yarımadası-Menderes Deltası Milli Parkı bitki örtüsü (Vegetation of Dilek Peninsula and Menderes Delta national park) - In : Dilek Yarımadası-Menderes Deltası Milli Parkı Master Plan Raporu I - TÜSTAŞ Projesi:39-69. Ankara. (In Turkish)

 

 1. USLU, T. -1996- (Project researcher) Belek Kıyı Yönetimi Planı (Belek Coastal Management Plan) – DHKD yay.:82 s. (In Turkish)
 1. USLU, T. -1996- (Project researcher) Belek Management Plan (Belek Yönetim Planı) - In : ORNAT, A.L. & DEMİRAYAK, F. (Coordinator). - DHKD Report:84 pp.  İstanbul. (In Turkish)

 

 1. USLU, T. -1997- Dilek Yarımadası-Menderes Deltası Milli Parkı flora ve vejetasyonu (Flora and vegetation of the National Park of Dilek Peninsula and Menderes Delta) - In: Dilek Yarımadası-Menderes Deltası Milli Parkı Uzun Devreli Geliştirme Planı - TÜSTAŞ Projesi:364 s. Ankara. (In Turkish)  
 • USLU, T. -2001- KKTC Orman ve kıyı alanları florasının etnobotanik ve tıbbî bitkiler yönünden araştırılması (Son rapor) (Research of ethnobotanical and medical plants of TRNC forest and coastal flora) (Final report) - T.C. Başbakanlık Kıbrıs Müşavirliği Projesi:258 s. Ankara (In Turkish)

 

RAPORLAR (Reports)

 • USLU, T. – 1975 – Samsun ve Aydın dağları vejetasyonunun bitki ekolojisi ve sosyolojisi yönünden araştırılması (A plant ecological and sociological research on the vegetation of Samsun and Aydın mountains) – TÜBİTAK, TBAG-209 nolu Proje, 1. Gelişme Raporu, 3.7.1975:7 s. Ankara. (In Turkish)

 

 1. USLU, T. – 1976 – Samsun ve Aydın dağlarının vejetasyonunun bitki ekolojisi ve sosyolojisi yönünden araştırılması (A plant ecological and sociological research on the vegetation of Samsun and Aydın mountains)- TÜBİTAK, TBAG-209 nolu Proje, 2. Gelişme Raporu, 9.3.1976:8 s. Ankara. (In Turkish)
 1. USLU, T. – 1976 – Samsun ve Aydın dağlarının vejetasyonunun bitki ekolojisi ve sosyolojisi yönünden araştırılması (A plant ecological and sociological research on the vegetation of Samsun and Aydın mountains)- TÜBİTAK, TBAG-209 nolu Proje, 3. Gelişme Raporu, 9.7.1976:3 s. Ankara. (In Turkish)

 

 1. USLU, T. – 1976 – Samsun ve Aydın dağlarının vejetasyonunun bitki ekolojisi ve sosyolojisi yönünden araştırılması (A plant ecological and sociological research on the vegetation of Samsun and Aydın mountains)- TÜBİTAK, TBAG-209 nolu Proje, 4. Gelişme Raporu, 7.12.1976:5 s. Ankara. (In Turkish)
 1. USLU, T. – 1977 – Samsun ve Aydın dağlarının vejetasyonunun bitki ekolojisi ve sosyolojisi yönünden araştırılması A plant ecological and sociological research on the vegetation of Samsun and Aydın mountains) (- TÜBİTAK, TBAG-209 nolu Proje, 5. Gelişme Raporu, 3.3.1977:5 s. Ankara. (In Turkish)

 

 1. USLU, T. – 1977 – Samsun ve Aydın dağlarının vejetasyonunun bitki ekolojisi ve sosyolojisi yönünden araştırılması (A plant ecological and sociological research on the vegetation of Samsun and Aydın mountains) - TÜBİTAK, TBAG-209 nolu Proje, 6. Gelişme Raporu, 18.7.1977:4 s. Ankara. (In Turkish)
 1. USLU, T. -1986- Yatağan termik santralının çevre bitki örtüsü üzerindeki etkileri ve çevrenin yeniden ağaçlandırılmasında kullanılabilecek türler hakkında rapor (1) (7.7.1986) [Report on the effects of the Yatağan thermal power plant on the surrounding vegetation and the species that can be used for reforestation of the environment (1) (7th July 1986)] - TEK Santrallar Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı:10 s. Ankara. (In Turkish)

 

 1. USLU, T. -1986- Tunçbilek ve Seyitömer termik santralları kül sahalarının      otlandırılması ve santralların çevre bitki örtüsü üzerindeki etkileri hakkında rapor (3.12.1986) [Report on how to vegetate the ash of Tunçbilek and Seyitömer thermal power plants and the effects of these thermal power plants on the environmental vegetation (3rd December 1986)] - TEK Santrallar Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı:9 s. Ankara. (In Turkish)
 • USLU, T. -1987- Yatağan termik santralının çevre bitki örtüsü üzerindeki etkileri  ve çevrenin yeniden ağaçlandırılmasında kullanılabilecek türler hakkında rapor (2) (17.2.1987) [Report on the effects of the Yatağan thermal power plant on the surrounding vegetation and the species that can be used for reforestation of the environment (2) (17th February 1987)] - TEK Santrallar Proje ve Tesis DairesiBaşkanlığı:11 s. Ankara. (In Turkish)

 

 1. USLU, T. – 1988 - Köprülü Kanyon ve Termessus milli parkları vejetasyonunun bitki ekolojisi ve sosyolojisi yönünden araştırılması (A plant ecological and sociological research on the vegetation of Köprülü Kanyon and Termessus national parks) – TÜBİTAK, TBAG-507 nolu proje, Gelişme raporu. (In Turkish)
 1. USLU, T. -1990- Yatağan termik santralı çevresinde sürdürülen ağaçlandırma çalışmaları hakkında rapor (31.1.1990) [Report on the reforestation efforts around the Yatağan thermal power plant (31st January 1990)] - T.C. Devlet Bakanlığı:5 s. Ankara. (In Turkish)

 

 1. USLU, T. -1990- Yatağan termik santralının Ören (Milas) ve çevresine 1986 yılındaki etkileri hakkında rapor (15.11.1990)  [Report on the effects of Yatağan thermal power plant in 1986 on Ören (Milas) and its environs (15th November 1990)] - Ören Belediyesi:2 s. Muğla. (In Turkish)
 1. USLU, T. -1991- Yeniköy termik santralının çevre bitki örtüsü üzerindeki etkileri hakkında rapor (1) (1.5.1991) [Report on the effects of Yeniköy thermal power plant on environmental vegetation (1) (1st May 1991)] - TEK Santrallar Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı:12 s. Ankara. (In Turkish)

 

 1. USLU, T. -1991- Yeniköy termik santralının çevre bitki örtüsü üzerindeki etkileri hakkında rapor (2) (3.6.1991) [Report on the effects of Yeniköy thermal power plant on environmental vegetation (2) (3rd June 1991)] - TEK Santrallar Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı:12 s. Ankara. (In Turkish)
 1. USLU, T. -1991- Yeniköy termik santralının çevre bitki örtüsü üzerindeki etkileri hakkında rapor (3) (2.7.1991) [Report on the effects of Yeniköy thermal power plant on environmental vegetation (3) (2nd July 1991)] - TEK Santrallar Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı:13 s. Ankara. (In Turkish)

 

 1. USLU, T. -1991- Yeniköy termik santralının çevre bitki örtüsü üzerindeki etkileri hakkında rapor (4) (7.8.1991) [Report on the effects of Yeniköy thermal power plant on environmental vegetation (4) (7th August 1991)] - TEK Santrallar Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı:15 s. Ankara. (In Turkish)
 1. USLU, T. -1991- Yeniköy termik santralının çevre bitki örtüsü üzerindeki etkileri hakkında rapor (5) (12.9.1991) [Report on the effects of Yeniköy thermal power plant on environmental vegetation (5) (12th September 1991)] - TEK Santrallar Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı:18 s. Ankara. (In Turkish)

 

 1. USLU, T. -1991- Yeniköy termik santralının çevre bitki örtüsü üzerindeki etkileri hakkında rapor (6) (15.10.1991) [Report on the effects of Yeniköy thermal power plant on environmental vegetation (6) (15th October 1991)] - TEK Santrallar Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı:23 s. Ankara. (In Turkish)
 1. USLU, T. -1991- Yeniköy termik santralının çevre bitki örtüsü üzerindeki etkileri hakkında rapor (7) (15.11.1991) [Report on the effects of Yeniköy thermal power plant on environmental vegetation (7) (15th November 1991)] - TEK Santrallar Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı:25 s. Ankara. (In Turkish)

 

 1. USLU, T. -1992- Yeniköy termik santralının çevre bitki örtüsü üzerindeki etkileri hakkında rapor (8) (13.1.1992) [Report on the effects of Yeniköy thermal power plant on environmental vegetation (8) (13th January 1992)] - TEK Santrallar Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı :87 s. Ankara. (In Turkish)
 1. KUZUCUOĞLU, C., OZANER, S. & USLU, T. -1993- La protection des sites de reproduction des tortues marines Méditerranéennes et l'érosion des plages sur la côte méditerranéenne de la Turquie (The protection of reproduction sites of marine turtles in the mediterranean. The erosion of beaches on the mediteranean coast of Turkey)- Lettre de commande no. 159/92. Ministere de l'Environnement- CNRS Laboratoire de Geographie Physique URA 141:28 pp. Paris. (In French)

 

 1. USLU, T., SALMAN, A.H.P.M. & DOODY, J.P. -1993- Conservation aspects of coastal dunes in Turkey (Türkiye kıyı kumullarının korunması durumu)- EUCC Internal report series no. 5: 42 pp. Leiden. (In English)
 1. USLU, T. & BAL, Y. -1994- Ceyhan nehri deltası kıyı kumulları jeomorfolojisi ve bitki örtüsü (Geomorphology and vegetation of coastal dunes of Ceyhan delta) - TÜBİTAK, DEBAG-106 nolu proje Gelişme Raporu:19 s. Ankara. (In Turkish)

 

 • USLU, T. - 1996 - Kızılırmak deltası kıyı kumulları bitki örtüsü (Vegetation of coastal dunes of Kızılırmak delta) - Çevre Koruma ve Araştırma Vakfı Raporu :7 s. Ankara. (In Turkish)
 1. USLU, T. -1999- KKTC Orman ve kıyı alanları florasının etnobotanik ve tıbbî bitkiler yönünden araştırılması (Ara rapor) (Research of ethnobotanical and medical plants of TRNC forest and coastal flora) (Mid report) - T.C. Başbakanlık Kıbrıs Müşavirliği Projesi:42 pp.Ankara (In Turkish)

 

 1. USLU, T., KIRIMHAN, S., AFET, Z. & TEL, M. –2008– Ecology report to Breeam land use and ecology for Redevco Turkey Erzurum (Redevco Türkiye Erzurum için Breeam arazi kullanımı ve ekolojisi için ekoloji raporu) – Aktel Engineering, Education, Tourism, Food, Industry and Trade Co.:24 pp. Ankara. (In English)
 1. USLU, T., KIRIMHAN, S., AFET, Z. & TEL, M. –2009– Ecology report to Breeam Ankara, Gordion Land Use Ecology for Redevco Turkey Ankara (Breeam Ankara ekoloji raporu. Redevco Türkiye Ankara için Ankara, Gordion Arazi Kullanımı Ekolojisi) - Aktel Engineering, Education, Tourism, Food, Industry and Trade Co.:49 pp. Ankara. (In English)

 

 1. USLU, T., KIRIMHAN, S., TEL, M. ORBAY, O., BOZDAĞCI, N. BOLDUK, B. B. & ERKAN, E. –2010- Ecology report to Breeam Land Use and Ecology for Tarsus Real Estate İnvestment & Developmenr Co., Turkey Tarsus/Mersin (Tarsus Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme A.Ş. için Breeam Arazi Kullanımı ve Ekoloji Raporu, Türkiye Tarsus/Mersin) – Ak-tel Engineering, Education, Tourism, Food, Industry and Trade Co.:75 pp. Ankara. (In English)
 1. USLU, T., KIRIMHAN, S., TEL, M. ORBAY, O. & ERKAN, E. –2010- Ecology report to Breeam Land Use and Ecology for Altıparmak Pazarlama Koll. Şti. İstanbul Türkiye (Altıparmak Pazarlama Koll için İstanbul, Türkiye için Breeam Arazi Kullanımı Ekolojisiekoloji Raporu) – Ak-tel Engineering, Education, Tourism, Food, Industry and Trade Co.:97 pp. Ankara. (In English)

 

Prof. Dr. Turhan USLU
Hoşdere Caddesi, 50/19
Y. Ayrancı - 06550 Ankara /TÜRKİYE
GSM: (90) 532 - 570 49 43
URL: www.turhanuslu.net
E-mail: 

Publications:

 

Yayınların çeşidi (293 yayın) :                                      
(Type of publications)

Adet (Number)
Makale (Article)                                          1-  74          74
Gazete makaleleri (Newspaper article)          75-253       179
Kitap (Book)                                           254-255           2
Tez (Thesis)                                            256-258           3
Proje (Project)                                        259-266           8
Rapor (Report)                                        267-295        29

 

Yayınların ilgili olduğu konular (295 yayın) :
(Topics related to publications)

Kıyı kumulu (Coastal dune)                                          212 
Kıyı ekosistemleri (Coastal ecosystems)                           34
Termik santral (Thermal power plant)                             23
Bitki sosyolojisi (Plant sociology)                                       7
Çeşitli konular (Various topics)                                       19
TOPLAM                                                                        295

“Kıyı kumul” ve “kıyı ekosistemleri” yayınları, toplam yayının % 83’ü.