Anasayfa İletişim Bilime yapılan katkılar Ortak Araştırma Çağrısı Özgeçmiş Yayın Listesi Kıyı Kumul Haritaları

1. USLU, T. - 1974 - Mersin ile Silifke arası kumul ve maki vejetasyonunun bitki    ekolojisi ve sosyolojisi yönünden araştırılması (A plant ecological and sociological research on the dune and maquis vegetation between Mersin and Silifke) - Ankara Üniv., Fen Fak., Doktora Tezi : 132 s. Ankara. (In Turkish, English summary)

2. USLU, T. - 1977 - New floristic records from the South of Turkey (İçel Province) -    Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. 21 C2:11-28. Ankara.

3. USLU, T. - 1977 - A plant ecological and sociological research on the dune and   maquis vegetation between Mersin and Silifke - Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. 21 C2, suppl. 1 : 60 pp. Ankara.

4. USLU, T. - 1978 - Samsun ve Aydın dağları vejetasyonunun bitki ekolojisi ve sosyolojisi yönünden araştırılması (A plant ecological and sociological research on the vegetation of Samsun and Aydın mountains) - TÜBİTAK, TBAG - 209 nolu proje : 113 s. Ankara. (In Turkish)

5. USLU, T. - 1981 - Aydın'ın batısında Küçük ve Büyük Menderes nehirleri arasında kalan bölge vejetasyonunun bitki ekolojisi ve sosyolojisi yönünden araştırılması (A plant ecological and sociological research on the vegetation of the area between Küçük and Büyük Menderes rivers at the west of Aydın) - Ankara Üniv., Fen Fak., Doçentlik tezi : 197 s. Ankara. (In Turkish, English summary)

6. USLU, T., GEHU, J.-M. & GIMINGHAM, C.H. - 1982 - Plant sociology of the  strandline and young dunes of the coasts of  N. and N.E. Scotland and Orkney - Documents phytosociologiques, 4: 477-494. Camerino.

7. USLU, T. - 1984 - Species richness of ecomorphological characters for Turkish phrygana, maquis and mediterranean forest vegetation - 4th Int. Conf. on Mediterranean Ecosystems , 13-17 August 1984: 18 pp. Perth.

8. USLU, T. - 1985 - Aydın'ın batısında Küçük ve Büyük Menderes nehirleri arasında kalan bölge vejetasyonunun bitki ekolojisi ve sosyolojisi yönünden araştırılması (A plant ecological and sociological research on the vegetation of the area between Küçük and Büyük Menderes rivers at the west of Aydın) - Gazi Üniv. yay. 71, Fen-Ed. Fak. yay. 8 : 174 s. Ankara. (In Turkish, English summary)

9. USLU, T. - 1986 - Yatağan termik santralının çevre bitki örtüsü üzerindeki etkileri ve çevrenin yeniden ağaçlandırılmasında kullanılabilecek türler hakkında rapor (1) (7.7.1986) [Report on the effects of Yatağan thermal power plant on enviromental vegetation and replantation of the possible species for reforestation of the environment (1) (7th July 1986)] - TEK Santrallar Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı : 10 s. Ankara. (In Turkish)

10. USLU, T. - 1986 - Tunçbilek ve Seyitömer termik santralları kül sahalarının      otlandırılması ve santralların çevre bitki örtüsü üzerindeki etkileri hakkında rapor (3.12.1986) [Report on how to vegetate the ash of Tunçbilek and Seyitömer thermal power plants and the effects of these thermal power plants on the environmental vegetation (3rd December 1986)] - TEK Santrallar Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı : 9 s. Ankara. (In Turkish)

11. USLU, T. - 1987 - Yatağan termik santralının çevre bitki örtüsü üzerindeki etkileri     ve çevrenin yeniden ağaçlandırılmasında kullanılabilecek türler hakkında rapor (2)     (17.2.1987) [Report on the effects of Yatağan thermal power plant on enviromental       vegetation and replantation of the possible species for reforestation of the
environment  (2) (17th February 1987)] - TEK Santrallar Proje ve Tesis Dairesi
      Başkanlığı : 11 s. Ankara. (In Turkish)

12. GEHU, J.-M., COSTA, M. & USLU, T. - 1988 - Aperçu synecologique   d'Euphorbia dendroides sur le littoral meridional de la Turquie ( Synecological outline of Euphorbia dendroides on the Southern coast of Turkey ) - Documents         phytosociologiques,11 : 607-612. Camerino. (In French, English summary) 

13. TÜZÜNER, A., TINAY, E., TÜLEK, A., USLU, T., SERTESER, A. & KARAGÖZ, A. - 1988 - Köy Hizmetleri Toprak ve Gübre  Araştırma Enstitüsü herbarium çalışması (Herbarium work of the Soil and Fertilizer Research Institute of Village Services) - Toprak ve Gübre Araş. Ens. yay. : 12+XXIV s. Ankara. (In Turkish)

14. USLU, T. - 1988 - Termik santrallar ve çevre (Thermal power plants and environment)-Türkiye Mühendislik Haberleri Derg. 338: 34-35. Ankara.(In Turkish)

15. USLU, T. - 1988 - Yatağan termik santralı ve yarattığı çevre sorunları   (Environmental problems created by Yatağan thermal power plant) - In : ÖZTÜRK, M. (organizer). Abstracts Int. Symp. on Plants and Pollutants in Developed and Developing Countries : 131. İzmir. (In Turkish)

16. USLU, T. - 1988 - Türkiye kıyı kumulları (Coastal dunes of Turkey) -  9. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 21-23 Eylül 1988 : 76. Sivas. (In Turkish)

17. USLU, T. - 1988 - Vegetation nutrition and climate  data-tables. 3. Species   richness - In : WESTMAN, W.E. (co-ordinator). In : SPECHT, R.L. (ed.). Mediterranean-type ecosystems. Kluwer Academic publ. : 81-91. London.

18. GEHU, J.-M., ARNOLD-APOSTOLIDES, N. & USLU, T. - 1989 - Bibliographie phytogeographique et phytosociologique de l'ile de Chypre - Excerpta Botanica, B, 27 (1) : 55-56. Stuttgart.

19. GEHU, J.-M. & USLU, T. - 1989 - Données  sur  la  végétation    littorale de la Turquie  du Nord-Ouest (Data on the littoral vegetation of North-West Turkey) - Phytocoenologia, 17 (4) : 449-505. Berlin/Stuttgart. (In French, English summary)

20. GEHU, J.-M., USLU, T. & COSTA, M. - 1989 - Apport à la connaissance phytosociologique du littoral sud de la Turquie méditerranéenne (Contribution to the phytosociological knowledge of the  southern shore of Mediterranean Turkey) – Vegetazione e qualità dell’ambientencostiero nell Mediterraneo, 24-29 Ottobre 1989 : 36. Cagliari.

21. USLU, T. - 1989 - Geographical informations on Turkish coastal dunes – European

      Union for Dune conservation and Coastal management publ. : 60 pp. Leiden.

22. USLU, T. - 1989 - Yatağan termik santralı ve yarattığı çevre sorunları (Environmental problems created by Yatağan thermal power plant) - In : ÖZTÜRK, M.A. & TÜRKAN, İ. (eds.). Canlılar ve Çevre. Ege Üniv. Fen Fak., Botanik Anabilim Dalı yay. : 47-68. İzmir. (In Turkish, English summary)

23. USLU, T. - 1989 - Plant sociological bibliography:Turkey - Excerpta Botanica, B, 26 (3) : 165-190. Stuttgart.

24. USLU, T. - 1989 - Syntaxonomic units and flora of Turkish coastal dunes - Abstracts the 2 nd Int. Colloquy of Mediterranean Coasts and Environmental Protection, 19-20 October 1989 : 51. İzmir.

25. GEHU, J.-M., COSTA, M. & USLU, T. - 1990 - Analyse phytosociologique de la végétation littorale des cotes de la partie Turque de l'ile de Chypre dans un souci conservatoire (Phytosociological analysis of littoral vegetation on the coasts of the Turkish part of Cyprus mediterranean sea with concern for preservation) - Documents Phytosociologiques, 12: 203-234. Camerino. (In French, English summary)

26. USLU, T. - 1990 - Yatağan termik santralı çevresinde sürdürülen a?açlandırma çalışmaları hakkında rapor (31.1.1990) [Report on reforestation on the environment neighbouring Yatağan thermal power plant (31st January 1990)] - T.C. Devlet Bakanlığı :  5 s. Ankara. (In Turkish)

 27. USLU, T. - 1990 - Yatağan termik santralı ve yarattığı çevre sorunları ile ilgili yayınlar (Publications on the environmental problems created by Yatağan thermal power plant) - Çevre ve Ormancılık Derg., 6 (1) : 29-33. Ankara. (In Turkish)

28. USLU, T. - 1990 - Türkiye'deki çevre sorunları ile ilgili kuruluşlar (2) [Organizations concerned with the environment in Turkey (2)] -  Çevre ve Ormancılık Derg., 6 (3) : 36-40. Ankara. (In Turkish)

29. USLU, T. – 1990 – Yatağan termik santralı çevresinin ağaçlandırılması (The plantation of Yatağan thermal power plant environment) - Mühendis ve Makina Derg., 366 : 21-27. Ankara. (In Turkish)

30. USLU, T. - 1990 - Yatağan termik santralı ve bazı öneriler (Yatağan thermal power plant and some suggestions) - Orman Mühendisliği Derg., 6 : 41-42. Ankara. (In Turkish)

31. USLU, T. - 1990 - Yatağan termik santralının Ören (Milas) ve çevresine 1986 yılındaki etkileri hakkında rapor (15.11.1990)  [Report on the effects of Yatağan thermal power plant in 1986 on Ören (Milas) and its environs (15th November 1990)] - Ören Belediyesi :  2 s. Muğla. (In Turkish)

32. USLU, T. & ÇINAR, A. - 1990 - Türkiye'deki çevre sorunları ile ilgili kuruluşlar (Organisations corcerned with the environment in Turkey) - Çevre ve Ormancılık Derg., 6 (2) : 36-48. Ankara. (In Turkish)

33. USLU, T. & GEHU, J.-M. - 1990 - Kuzeybatı Anadolu kıyılarında korunması gereken alanlar (Areas requireing protection on the coasts of Northwest Anatolia) - Çevre ve Ormancılık Derg., 6 (2) : 11-16. Ankara. (In Turkish)

34. USLU, T. & GEHU, J.-M. - 1990 - Syntaxonomic units and flora of Turkish coastal dunes - Proceedings of the 2 nd Int. Colloquy on  the Mediterranean Coasts and the Protection of the Environment, 19-20 October 1989 : İzmir, Turkey. Council of Europe  : 42. Strasbourg

35. USLU, T. - 1991 - Türkiye'deki kömüre dayalı termik santrallar, çevreyi olumsuz etkileyen faktörleri ve yarattığı çevre sorunları (Lignite fired thermal power plants in Turkey and their negative effects on the environment and environmental problems created by thermal power plants) - Alternatif Enerji Kaynakları Toplantı Tebliğleri. S.O.S. Akdeniz Yayıncılık yay.: 10-44. İzmir. (In Turkish)

36. USLU, T. - 1991 - Türkiye kıyı kumulları (Coastal dunes of Turkey) -  9. Ulusal Biyoloji Kongresi, Genel ve Sistematik Botanik Seksiyonları, 21-23 Eylül 1988 . Cilt 3 : 175-183. Sivas. (In Turkish, English summary)

37. USLU, T. - 1991 - Yeniköy termik santralının çevre bitki örtüsü üzerindeki etkileri hakkında rapor (1) (1.5.1991) [Report on the effects of Yeniköy thermal power plant on environmental vegetation   (1)   (1st May 1991)] - TEK Santrallar Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı : 12 s. Ankara. (In Turkish)

38. USLU, T. - 1991 - Yeniköy termik santralının çevre bitki örtüsü üzerindeki etkileri hakkında rapor (2) (3.6.1991) [Report on the effects of Yeniköy thermal power plant on environmental vegetation  (2)    (3rd June 1991)] - TEK Santrallar Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı : 12 s. Ankara. (In Turkish)

39. USLU, T. - 1991 - Türkiye'deki kömüre dayalı termik santrallar, çevreyi olumsuz etkileyen faktörleri ve yarattığı çevre sorunları I (Lignite fired thermal power plants in Turkey and their negative effects on the environment and environmental problems created by thermal power plants I) - Mühendis ve Makina Derg., 377 : 13-19. Ankara. (In Turkish, English summary)

40. USLU, T. - 1991 - Yeniköy termik santralının çevre bitki örtüsü üzerindeki etkileri hakkında rapor (3) (2.7.1991) [Report on the effects of Yeniköy thermal power plant on environmental vegetation   (3)   (2nd July 1991)] - TEK Santrallar Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı : 13 s. Ankara. (In Turkish)

41. USLU, T. - 1991 - Türkiye'deki kömüre dayalı termik santrallar, çevreyi olumsuz etkileyen faktörleri ve yarattığı çevre sorunları II (Lignite fired thermal power plants in Turkey and their negative effects on the environment and environmental problems created by thermal power plants II) - Mühendis ve Makina Derg., 378 : 22-28. Ankara. (In Turkish, English summary)

42. USLU, T. - 1991 - Yeniköy termik santralının çevre bitki örtüsü üzerindeki etkileri hakkında rapor (4) (7.8.1991) [Report on the effects of Yeniköy thermal power plant on environmental vegetation (4) (7th August 1991)] - TEK Santrallar Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı: 15 s. Ankara. (In Turkish)

43. USLU, T. - 1991 - Yeniköy termik santralının çevre bitki örtüsü üzerindeki etkileri hakkında rapor (5) (12.9.1991) [Report on the effects of Yeniköy thermal power plant on environmental vegetation (5) (12th September 1991)] - TEK Santrallar Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı : 18 s. Ankara. (In Turkish)

44. USLU, T. - 1991 - Yeniköy termik santralının çevre bitki örtüsü üzerindeki etkileri hakkında rapor (6) (15.10.1991) [Report on the effects of Yeniköy thermal power plant on environmental vegetation (6) (15th October 1991)] - TEK Santrallar Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı: 23 s. Ankara. (In Turkish)

 45. USLU, T. - 1991 - Yeniköy termik santralının çevre bitki örtüsü üzerindeki etkileri hakkında rapor (7) (15.11.1991) [Report on the effects of Yeniköy thermal power plant on environmental vegetation (7) (15th November 1991)] - TEK Santrallar Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı : 25 s. Ankara. (In Turkish)

46. USLU, T. & GEHU, J.-M.  - 1991- Yeniköy (Bursa) kıyı kumulu bitki örtüsü [Vegetation of Yeniköy (Bursa) coastal dune] - Orman Mühendisliği Derg., 11 : 27-31. Ankara. (In Turkish)

47. USLU, T. & SALMAN, A. - 1991- EUCC Sand dune inventory : Turkey - In : DOODY, J.P. (ed.). Sand dune inventory of Europe - Joint Nature Conservation Committee & The European Union for Coastal Conservation publ. : 74-77. Peterborough.

48. GEHU, J.-M., USLU, T. & COSTA, M.  - 1992 - Apport à la connaissance phytosociologique du littoral sud de la Turquie méditerranéenne (Contribution to the phytosociological knowledge of the southern shore of Mediterranean Turkey) - Colloques phytosociologiques,19 : 591-622. Stuttgart. (In French, English summary)

49. USLU, T. - 1992 - Yeniköy termik santralının çevre bitki örtüsü üzerindeki etkileri hakkında rapor (8) (13.1.1992) [Report on the effects of Yeniköy thermal power plant on environmental vegetation (8) (13th January 1992)] - TEK Santrallar Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı  : 87 s. Ankara. (In Turkish)

50. USLU, T. - 1992 - Basında Yatağan ve Soma termik santralları (Yatağan and Soma thermal power plants in the press) - S.O.S. Akdeniz Yayıncılık yay. : 24 s. İzmir.  (In Turkish)

51. USLU, T. & GEHU, J.-M. - 1992 - Türkiye kıyı kumullarının sintaksonomik birimleri ve florası ( Syntaxonomic units and flora of Turkish coastal dunes) - Orman ve Av Derg.,  67 (3) : 7-9. Ankara. (In Turkish)

52. KUZUCUOĞLU, C., OZANER, S. & USLU, T. -1993- La protection des sites de reproduction des tortues marines Méditerranéennes et l'érosion des plages sur la côte méditerranéenne de la Turquie (The protection of reproduction sites of marine turtles in the mediterranean. The erosion of beaches on the mediteranean coast of Turkey)- Lettre de commande no. 159/92. Ministere de l'Environnement- CNRS Laboratoire de Geographie Physique URA 141 : 28 pp. Paris.

53. LOVRIC, A.-Z. & USLU, T. - 1993 - Dry coastal ecosystems of Turkey - In : MAAREL, E. van der (ed.). Ecosystems of the world. Vol.2A.  Dry coastal ecosystems - Polar Regions and Europe - Elsevier Scientific publ.  : 443-461. Amsterdam.

54. USLU, T. - 1993 - Göksu deltası'nda kıyı kumul yönetimi. (Coastal dune management of Göksu delta) - DHKD Uluslararası Göksu Deltası Çevresel Kalkınma Semineri Bildiri Metinleri, 6-9 Ekim 1992: 139-153. Silifke (In Turkish)

55. USLU, T. - 1993 - Coastal dune afforestation policy in Turkey : environmental aspects - 4th EUCC  International Congress on Coastal Management and Habitat Conservation, 26-30 April 1993 : B-17. Marathon.

56. USLU, T. - 1993 - Türkiye'de kıyı kumul ağaçlandırma politikası : çevre açısından durum (Coastal dune afforestation policy in Turkey : environmental aspects) - 14. Türkiye Jeomorfoloji Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Bildiri özetleri, 3-7 Mayıs 1993 : 9. Ankara (In Turkish and in English)

57. USLU, T. & BAL, Y. - 1993 - Coastal dune management of Seyhan delta - In : ÖZHAN, E. (ed.). Proceeding of the First International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, MEDCOAST 93, 2-5 November 1993 : Vol. 1 : 199-216. Antalya.

58. USLU, T. & GEHU, J.-M. - 1993 - Yeniköy (Bursa) kıyı kumulu bitki örtüsü [Vegetation of Yeniköy (Bursa) coastal dune] - 3. Bandırma Kuşcenneti ve Sulak Alanlar Sempozyumu, 5-7 Haziran 1988  : 141-150. Bandırma. (In Turkish, English Summary)

59. USLU, T., SALMAN, A.H.P.M. & DOODY, J.P. - 1993 - Conservation aspects of coastal dunes in Turkey - EUCC Internal report series no. 5 :  42 pp. Leiden.

60. KUZUCUOĞLU, C., OZANER, F.S. & USLU, T. - 1994 - La protection de sites de reproduction des tortues marines en Méditerranée. L‘érosion des plages sur la côte méditerranéenne de la Turquie (The protection of reproduction sites of marine turtles in the mediterranean. The erosion of beaches on the mediteranean coast of Turkey)- CNRS Laboratoire de Geographie Physique URA 141 : 236 pp. Paris.

61. USLU, T. & BAL, Y. - 1994 - Ceyhan nehri deltası kıyı kumulları jeomorfolojisi ve bitki örtüsü (Geomorphology and vegetation of coastal dunes of Ceyhan delta) - TÜBİTAK, DEBAG-106 nolu proje Gelişme Raporu  : 19 s. Ankara. (In Turkish)

62. USLU, T. & BAL, Y. - 1994 - Kavak (Çanakkale)da kıyı kumulu yönetimi [Coastal dune management in Kavak (Çanakkale)] - 12. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiri ve Poster Özetleri , Botanik Seksiyonu, 6-8 Temmuz 1994 : 38. Edirne. (In Turkish)

 63. SERTESER, A. & USLU, T. - 1995 - Seyhan deltası (Adana) kıyı kumullarında bitki örtüsü ile toprak ilişkisi [Vegetation and soil relationship in Seyhan delta (Adana) coastal dune] - İlhan Akalan Toprak ve Çevre Sempozyumu,27-29 Eylül 1995.  II : 256-265. Ankara. (In Turkish, English Summary)

64. USLU, T. - 1995 - Termik santrallarımız : Yatağan, Yeniköy ve Gökova (Our thermal power plants : Yatağan, Yeniköy and Gökova) - Kelaynak'tan Haberler Derg.  57 : 4-5. İstanbul. (In Turkish)

65. USLU, T. - 1995 - Belek (Antalya) kıyı kumulu bitki örtüsü (Vegetation of Belek (Antallya) coastal dune) – In : DEMİRAYAK, F. (Koordinatör). Belek (Antalya) yönetim planı. DHKD Projesi : 43 s. İstanbul. (In Turkish)

66. USLU, T. - 1995 - Coastal dune afforestation policy in Turkey : environmental aspects - 4th EUCC  International Congress on Coastal Management and Habitat Conservation  : 113-118. Leiden.

67. USLU, T. - 1995 - Dilek Yarımadası-Menderes Deltası Milli Parkı bitki örtüsü(Flora and vegetation of the National Park of Dilek Peninsula and Menderes Delta) - In : Dilek Yarımadası-Menderes Deltası Milli Parkı Master Plan Raporu I - TÜSTAŞ Projesi : 39-69.  Ankara. (In Turkish)

68. USLU, T. & BAL, Y. - 1995 - Ceyhan nehri deltası kıyı kumulları jeomorfolojisi ve bitki örtüsü (Geomorphology and vegetation of coastal dunes of Ceyhan delta) - TÜBİTAK, DEBAG-106 nolu proje : 121 s. Ankara. (In Turkish, English summary)

69. USLU, T. & BAL, Y. - 1995 - Coastal dune management in Kumluca (Antalya) - Programme and Abstracts of the 4th Plant Life of South West Asia Symposium, 21-28 May 1995 : 72. İzmir.

70. USLU, T. & BAL, Y. - 1995 - Anamur (İçel) da kıyı kumulu yönetimi [Coastal dune management in Anamur (İçel)] - 2. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi Bildiri ve Poster Özetleri, 11-13 Eylül 1995  : 19. Ankara. (In Turkish)

71. BAL, Y. & USLU, T. - 1996 - Beach erosion in the Eastern Mediterranean - Programme, Abstracts and Excursions of the Int. Conference on Land Degradation, 10-14n June 1996 : 39. Adana.

72. USLU, T. - 1996 - Kızılırmak deltası kıyı kumulları bitki örtüsü (Vegetation of coastal dunes of Kızılırmak delta) - Çevre Koruma ve Araştırma Vakfı Raporu  : 7 s. Ankara. (In Turkish)

73. USLU, T. & BAL, Y. - 1996 - Kavak (Çanakkale)da kıyı kumulu yönetimi [Coastal dune management in Kavak (Çanakkale)] - 12. Ulusal Biyoloji Kongresi Cilt 1 Botanik Seksiyonu, 6-8 Temmuz 1994 : 185-192. Edirne. (In Turkish, English Summary)

74. USLU, T. & BAL, Y. - 1996 - Ceyhan deltası (Adana) nda kıyı kumulu yönetimi [Coastal dune management of Ceyhan delta (Adana)] - 3. Coğrafya Sempozyumu Bildiri Özetleri, 15-19 Nisan 1996: 71.  Ankara. (In Turkish)

75. USLU, T. - 1996 - (Project researcher) Belek Management Plan - In : ORNAT, A.L. & DEMİRAYAK, F. (Coordinator). - DHKD Report : 84 pp.  İstanbul. (In Turkish)

76. USLU, T. & BAL, Y. - 1996 - Kale (Antalya) de kıyı kumulu yönetimi [Coastal dune management in Kale (Antalya)] - 13. Ulusal Biyoloji Kongresi, Çevre Biyolojisi Seksiyonu Bildiri ve Poster Özetleri, 17-20 Eylül 1996  : 6. İstanbul. (In Turkish)

77. USLU, T. - 1997- Dilek Yarımadası-Menderes Deltası Milli Parkı flora ve vejetasyonu (Flora and vegetation of the National Park of Dilek Peninsula and Menderes Delta) - In: Dilek Yarımadası-Menderes Deltası Milli Parkı Uzun Devreli Geliştirme Planı - TÜSTAŞ Projesi : 364 s. Ankara. (In Turkish)    

78. BAL, Y. & USLU, T. - 1997 - The beach erosion in the Eastern Mediterranean of Turkey - Workshop on insular coastal area risk management in the Mediteranean, 15-17 October 1997 : 93-109. Malta.

79. BAL, Y. & USLU, T. - 1997 - The beach erosion in the Western Mediterranean of Turkey - Workshop on insular coastal area risk management in the Mediteranean, 15-17 October 1997 : 110-130. Malta.

80. USLU, T. - 1997 - Türkiye'de kıyı kumul ağaçlandırma politikası : Çevre açısından durum (Coastal dune afforestation policy in Turkey : environmental aspect) - Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Gn. Md., Erozyon Kontrolu, Mera Islahı ve Havza Amenajmanı Teknikleri Toplantısı, 23-27 Haziran 1997 : 53-65. Isparta.

81. USLU, T. & BAL, Y. - 1997 - Kale (Antalya) de kıyı kumulu yönetimi [Coastal dune management in Kale (Antalya)] - 13. Ulusal Biyoloji Kongresi. Cilt 3.  Çevre Biyolojisi Seksiyonu Bildiri ve Poster Metinleri  : 42-52. İstanbul. (In Turkish)

82. USLU, T. & BAL, Y. - 1997 - Coastal dune management in Kumluca (Antalya) – 4th Plant Life in Southwest and Central Asia. Ege Univ. Press : 642-659.  İzmir.

83. BAL, Y. & USLU, T. -  1998  - Batı Akdeniz'de kıyı erozyonu   (Beach erosion in the Western Mediterranean) - Türkiye Sorunlarına Çözüm Konferansı - I : 253-263. Ankara. (In Turkish)

84. USLU,T. - 1998 - KKTC'de uluslararası değerde zengin biyolojik değerlerin bulundu?u kıyı alanları (The coastal areas of biological richness of international value in TRNC) - Kıbrıs Türk Kalkınma Dosyası, Türk Demokrasi Vakfı yay. : 278-279. Ankara. (In Turkish)

85. USLU, T. - 1998 - Dilek yarımadası (Aydın) bitki örtüsü [Vegetation of Dilek peninsula (Aydın)] - 14. Ulusal Biyoloji Kongresi  Bildiri ve Poster Özetleri : 12. Samsun. (In Turkish)

86. USLU, T. - 1998 - Dilek Yarımadası (Aydın) bitki türleri [Plant species of Dilek peninsula (Aydın)] - Kasnak Meşesi ve Türkiye Florası Simpozyumu  Bildiri Özetleri : 3-4. İstanbul. (In Turkish)

87. USLU, T. - 1998 - Belek (Antalya) kıyı kumulu  [Coastal dune of Belek (Antalya)] - Türkiye Kıyıları 98 Konferansı : 195-205. Ankara. (In Turkish)

88. Uslu, T., Gehu, J.-M. & Costa, M. – 1998 - Kuzey Kıbrıs Kıyı Bitki Örtüsünün Koruma Amacıyla Bitki Sosyolojisi Yönünden Araştırılması - İkinci Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı, Cilt IV (Halk Bilim - Çeşitli Konular), DAÜ.

 89. USLU, T. - 1999 - KKTC Orman ve kıyı alanları florasının etnobotanik ve tıbbî bitkiler yönünden araştırılması ( Ara rapor ) ( Research of ethnobotanical and medical plants of TRNC forest and coastal flora ) ( Mid report ) - T.C. Başbakanlık Kıbrıs Müşavirliği Projesi : 42 pp.Ankara (In Turkish)

90. GEHU J.-M., COSTA, M. & USLU, T. - 2000 - Kuzey Kıbrıs kıyı bitki örtüsünün                              koruma amacıyla bitki sosyolojisi yönünden araştırılması ( Phytosociological research

of coastal vegetation of North Cyprus regarding conservational concerns ) - 2. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, 4 : 365-373.Gazimağusa. (In Turkish)

91. USLU, T. - 2000 - Dilek Yarımadası (Aydın) bitki türleri [Plant species of Dilek peninsula (Aydın)] - Kasnak Meşesi ve Türkiye Florası Simpozyumu,21-23Eylül 1998 : 114-129. İstanbul. (In Turkish)

92. USLU, T. - 2001 - KKTC Orman ve kıyı alanları florasının etnobotanik ve tıbbî

bitkiler yönünden araştırılması ( Son rapor ) ( Research of ethnobotanical and medical plants of TRNC forest and coastal flora ) ( Final report ) - T.C. Başbakanlık Kıbrıs Müşavirliği Projesi : 258 s. Ankara (In Turkish)

93. USLU, T., GEHU, J.-M. & BAL, Y. - 2003 - Mecidiye kıyı bitki örtüsü ( Coastal

       vegetation of Mecidiye ) - Keşan Sempozyumu, 15-16 Mayıs 2003 : 41, 95. Keşan.

94. USLU, T. - 2003 – Kıyı kumullarının önemi ( Importance of coastal dunes ) – TÜRÇEK Sıcak Haberler, Sayı 17 : 7. İstanbul.

95. ÖZTUNALI, İ., ÖZUĞURLU, E., CAN, S., USLU, T., KARADUMAN, H. & DEMİRTAŞ, A. - 2005 – Ormancılık – In : 1. Ulusal Tarım Ormancılık Gıda Çevre Kurultayı Çalışma Grupları Taslak Raporları, 26 Mart 2005 - Türkiye Tarım Ormancılık Gıda ve Çevre Platformu yay. : 75-92. (In Turkish)

96. USLU, T. - 2005 - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mutfak bitkileri – TOYGAR, K. & TOYGAR, Nimet BERKOK (eds.) “Türk Mutfak Kültürü üzerine araştırmalar” Cilt 12 :205-222. Ankara

97. USLU, T., GEHU, J. – M. & BAL, Y.  – 2006 -Mecidiye (Keşan) kıyı bitki örtüsü –Keşan Sempozyumu, 15-16 Mayıs 2003: 370-382. Keşan Belediyesi yay.

98. USLU, T. – 2006 - Side-Sorgun kıyı kumulu ve önemi – Orman ve Av Dergisi, Cilt 83, Sayı 5 : 16-23. Ankara.

99. USLU, T. - 2006 – Kıyı kumullarının önemi ( Importance of coastal dunes ) - 1. Ulusal Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, WWF-Türkiye yay.:38-46.İstanbul.

100. USLU, T. - 2007 – Kuzey Kıbrıs tıbbi ve zehirli bitkileri - Orman ve Av Dergisi, Cilt   84, Sayı 5 : 43-46. Ankara.